de ch-de at-de gb fr es it pl nl se
Już teraz zapisz się do darmowej subskrybcji naszego newslettera

Newsletter DiMaBay dostarczy Państwu bieżących informacji na temat naszej sieci i załączników reklamowych.

Imię
Nazwisko
Firma
E-Mail

Przeczytałem i zapoznałem się z informacjami dotyczącymi ochrony danych

 

Wyślij

DANE FIRMY

 

Office Berlin | Siedziba

DIMABAY GmbH
Schmiedehof 16
10965 Berlin
Germany

Kontakt

Tel: +49 (0)30 577 04 96 31
Fax: +49 (0)30 577 04 96 30
Mail: kontakt@dimabay.de
Web: www.dimabay.de

Management

Dyrektor zarządzający: Martin Ehrentreich
Urząd rejestracyjny: Amtsgericht Charlottenburg
Regon: HRB 155446 B
Numer identyfikacji podatkowej: DE 270964481

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji. Roszczenia wobec autora, odnoszące się do wykorzystanego materiału lub spowodowane poprzez wykorzystanie lub niewykorzystanie prezentowanych informacji oraz poprzez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie wynika to z zamierzonego lub rażącego zaniedbania przez autora.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części stron lub oferty łącznej, do zakończenia, anulacji, a nawet do tymczasowego wycofania publikacji bez specjalnej zapowiedzi.

2. Odnośniki i linki
Dla wszystkich odniesień, bezpośredniej lub pośredniej natury, które kierują użytkownika do stron internetowych osób trzecich (linki), które leżą poza sferą odpowiedzialności autora, odpowiedzialność ze strony autora jest akceptowalna tylko w przypadku jeżeli zostanie wykazane, że autor posiada wcześniejszą wiedzę o treści i tylko wtedy, gdy autor miał nie tylko techniczne środki, ale również, gdy posiadał możliwość zapobieżenia wykorzystaniu nielegalnej zawartości.

Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że ​​w czasie tworzenia link'u, nie było widocznych żadnych nielegalnych treści na danej stronie. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny lub przyszły skład, treśc lub prawa własności treści przekierowanych stron internetowych.

W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od części czy całości treści przekierowanych stron, które zostały zmienione w jakikolwiek sposób po utworzeniu link'u. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków zawartych na naszej stronie internetowej, wszystkich odniesień i wpisów osób trzecich w księgach gości, forów dyskusyjnych, list dyskusyjnych, katalogów linków i wszystkich innych form baz danych, które są zarządzane przez autora, gdzie możliwa jest modyfikacja zawartości z zewnątrz. Odpowiedzialność za informacje, które mogą być nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody, które mogą wyniknąć ze stosowania lub niestosowania tych informacji leży wyłącznie po stronie dostawcy tych informacji, do ktorych odwołują się linki stron, a nie do osób lub firm, których strona zawiera przekierowanie.

3. Prawa autorskie i znaki towarowe
We wszystkich publikacjach autor dołożył wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich dotyczących wszystkich grafik, dokumentów audio, sekwencji wideo i tekstów, które zostały wykorzystane. Autor dołożył wszelkich starań, aby wykorzystać, w miarę możliwości własne grafiki, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty lub by zaadaptować grafiki, dokumenty audio, sekwencje wideo i teksty, które są zawarte w domenie publicznej.
Wszystkie marki oraz znaki handlowe pojawiające się w internetowej zawartości autorskiej, ktore są chronione przez osoby trzecie, podlegają w pełni warunkom odpowiednich przepisów prawa autorskiego i prawa własności stosowanego dla każdego zarejestrowanego właściciela. Nie należy zakładać, że tylko dlatego, iż marka jest wymieniona, to znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie opublikowanych materiałów stworzonych przez autora pozostają własnością autora stron. Powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych
W przypadku, gdy jest możliwe wprowadzanie danych osobowych lub firmowych (adres e-mail, imię i nazwisko, adres), na stronie internetowej, wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi są dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania takich danych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.
Wykorzystanie informacji zawartych w ramach zawiadomienia strony internetowej lub podobnych publikowanych informacji takich jak adresy pocztowe, numery telefonów, faksu oraz adresy poczty e-mail przez osoby trzecie do przesyłania informacji, o które nie złożono wniosku jest niedozwolone.
Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. maili spamowych, które naruszają to rozporządzenie.

5. Skutki prawne niniejszego oświadczenia
To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, do której odwołuje się ta strona. W przypadku gdy część lub poszczególne sformułowania w tekście nie są aktualnie lub nie całkowicie spełniajace obowiązujące prawo, to pozostała część dokumentu pozostaje nienaruszona w treści i ważności.

Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez firmę Google Inc ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych plików cookie - pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony (w tym adres IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam są przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, w celu stworzenia wspólnego raportu na temat aktywności internetowej dla operatorów witryn oraz do produkcji powiązanych usług z wykorzystaniem strony internetowej i korzystania z Internetu.
Ponadto Google będzie przekazywać te informacje, jeśli to konieczne, do osób trzecich, pod warunkiem spełnienia prawnych regulacji lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google.
Google w żadnym wypadku nie kojarzy adresu IP użytkownika z innymi danymi, które są przechowywane przez Google.
Można zapobiec instalacji Cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki; zwracamy uwagę na to pomimo faktu, że w tym przypadku nie można korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełni.